Fraud Blocker

Återvinning av Vernixa-produkter

Hållbar utveckling och miljöpåverkan har alltid varit centrala frågor för mig under hela min karriär. Våra produkter innehåller 100 % naturliga ingredienser och har utformats med respekt för naturen och miljön.

Hur sorterar och återvinner du dina tomma förpackningar?

Plast

Plastförpackningar måste slängas med sina kapsyler, pumpar och/eller lock i återvinningsbehållaren.

Aluminium

Aluminiumförpackningar ska slängas med lock och/eller kapsyler i återvinningsbehållaren.

Glas

Ta bort locken från glasbehållarna innan du slänger dem i glasinsamlingen. Locken måste kasseras i enlighet med de lokala myndigheternas sorteringsbestämmelser.

Tidning

Kartong- och pappersförpackningar ska slängas i återvinningsbehållaren.

Detaljerade sorteringsanvisningar för din kommun hittar du på CITEO:s webbplats.

vernixa-2024-fete-des-mere-mothers-day-popup-reduction-20
FR_Subscribe_for20pcode

Mitt konto

Logga in

Registrera

Logga in

Registrera