Fraud Blocker

Allmänna villkor för försäljning och användning

Denna webbplats drivs av BELÂGE CARE SAS, 910 808 328 R.C.S. Paris. På hela webbplatsen använder vi termerna “vi”, “oss” och “vår” för att hänvisa till BELÂGE CARE. Denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga via den, erbjuds av BELÂGE CARE till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som finns häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“villkor”, “användarvillkor”), inklusive de villkor och policyer som hänvisas till och/eller hyperlänkas till här. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, personer som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.


Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på och använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal kan det hända att du inte får tillgång till webbplatsen eller kan använda dess tjänster. Om dessa Användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dem.

Varje nytt verktyg eller ny funktion som läggs till i denna shop omfattas också av Användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida då och då för att se om några ändringar har gjorts. Genom att fortsätta att använda webbplatsen efter att dessa ändringar har publicerats accepterar du dem.

ARTIKEL 1 – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV ONLINEBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor förklarar du att du har uppnått eller överskridit myndighetsåldern i din region, provins eller stat och att du har gett oss tillstånd att tillåta minderåriga som är beroende av dig att använda denna webbplats.

Du får inte på något sätt använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, eller bryta mot några lagar i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller någon kod av destruktiv natur.

Brott mot eller överträdelse av något av Villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina Tjänster.

ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda tjänsten.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras utan kryptering och att detta inkluderar (a) överföringar över flera nät, och (b) Ändringar som görs för att uppfylla och anpassa sig till de tekniska kraven för anslutande nätverk eller enheter. Din kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, någon användning av eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta Avtal är endast avsedda att underlätta och ska inte begränsa eller påverka dessa Villkor på något sätt.

ARTIKEL 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi kan inte hållas ansvariga om informationen på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller inaktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera större, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Om du förlitar dig på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla vissa historiska uppgifter. Historiska data är per definition inte aktuella och tillhandahålls endast i referenssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon av de uppgifter som finns där. Du är medveten om att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta tjänsten (eller någon del därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för prisändringar eller för ändringar, avstängningar eller avbrott i Tjänsten.

ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Mängden av dessa produkter eller tjänster kan vara begränsad och retur eller utbyte av dem omfattas strikt av vår returpolicy.

Vi har strävat efter att presentera färger och bilder av produkterna i butiken så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att färgerna visas korrekt på din datorskärm.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till en viss person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi förbehåller oss rätten att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan komma att ändras när som helst, utan föregående meddelande och efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta försäljningen av en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga om de är förbjudna enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller motsvarar dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

ARTIKEL 6 – KORREKTHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de kvantiteter som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller på samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via den e-postadress och/eller faktureringsadress eller det telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som, enligt vår uppfattning, förefaller ha lagts av handlare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.

För mer information, se vår returpolicy.

ARTIKEL 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller hanterar.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till dessa verktyg “i befintligt skick” och “enligt tillgänglighet”, utan garanti, utfästelse eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi kan inte hållas ansvariga för något som kan uppstå till följd av eller vara relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av de valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt efter eget gottfinnande och på egen risk. Dessutom är det ditt ansvar att ta reda på de villkor enligt vilka dessa verktyg tillhandahålls av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna och att acceptera dessa villkor.

Vi kan också komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Dessa nya tjänster och/eller funktioner kommer också att omfattas av dessa Användarvillkor.

ARTIKEL 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla element från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att undersöka eller bedöma deras innehåll eller riktighet, och vi garanterar inte eller accepterar något ansvar för innehållet eller webbplatserna eller annat innehåll, produkter eller tjänster från tredjepartskällor.

Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador som uppstår vid köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som är länkad till dessa tredje parts webbplatser. Läs noga igenom dessa tredje parters policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten själv.

ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår begäran skickar specifikt innehåll (till exempel som en del av ditt deltagande i tävlingar), eller om du utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt “Feedback”), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning modifiera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla medier vilken Feedback som helst som du skickar till oss. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) bevara sekretessen för eventuella kommentarer, (2) kompensera någon person för eventuella kommentarer eller (3) svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att, ta bort innehåll och konton som innehåller innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.


Du samtycker till att dina kommentarer inte på något sätt får inkräkta på tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller någon annan personlig eller immateriell äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte får innehålla något olagligt, kränkande eller obscent material eller några datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon du inte är eller försöka vilseleda oss eller tredje part om kommentarernas ursprung. Du är helt ansvarig för alla kommentarer du gör och för att de är korrekta. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 – PERSONUPPGIFTER

Överföringen av dina personuppgifter till vår butik regleras av vår integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

ARTIKEL 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan vår webbplats eller Tjänsten innehålla information som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden i samband med beskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och produkttillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på Tjänsten eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information om Tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på Tjänsten eller någon relaterad webbplats ska definieras för att indikera att all information som erbjuds i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver de andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll:
(a) för olagliga ändamål ; (b) att uppmana tredje part att utföra olagliga handlingar eller att delta i dem ; (c) att bryta mot någon lokal förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig förordning, regel eller lag; (d) göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter ;
(g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats eller andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att spamma, phisha, kapa en domän, utpressa information, surfa, utforska eller skanna webben ; (j) för obscena eller omoraliska ändamål, eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användarvillkoren.

ARTIKEL 13 – UTESLUTANDE AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, säker, aktuell eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom att använda tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi, från tid till annan, kan dra tillbaka Tjänsten på obestämd tid eller avbryta den när som helst utan föregående meddelande.


Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig genom Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) “i befintligt skick” och “som tillgängliga” för din användning utan någon representation, garanti eller villkor av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.


BELÂGE CARE, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, intäkter, besparingar eller data, ersättningskostnader eller andra liknande skador, oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, till följd av din användning av tjänsten eller någon tjänst eller produkt eller till följd av anspråk som på något sätt är kopplade till din användning av tjänsten eller någon produkt, i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av tjänsten eller någon tjänst eller produkt som använder tjänsten, eller något annat krav på något sätt kopplat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada som uppstår till följd av din användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller annars görs tillgänglig via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten till sådana anspråk.


Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kommer vårt ansvar i dessa stater eller jurisdiktioner att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

ARTIKEL 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla BELÂGE CARE och våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 – AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen ändå vara verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor, utan att ett sådant beslut påverkar giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar som parterna ådragit sig före dagen för uppsägningen skall i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor fortsätter att gälla om och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi fastställer eller misstänker, efter eget gottfinnande, att du inte följer eller har underlåtit att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Du förblir då ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, till följd av vilket vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del av dem).

ARTIKEL 17 – HELA AVTALET

Om vi underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska detta inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor eller andra policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller som rör tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, meddelanden och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuell tvetydighet i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas till nackdel för den part som upprättar dem.

ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi förser dig med Tjänsterna ska regleras av och tolkas i enlighet med Frankrikes lagar.

ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats från tid till annan för ändringar. Din fortsatta tillgång till eller användning av vår webbplats och tjänsten efter publicering av ändringar i dessa användarvillkor utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

ARTIKEL 20 – KONTAKTUPPGIFTER

Frågor som rör användarvillkoren ska skickas till oss via vårt kontaktformulär

ARTIKEL 21 – TVISTLÖSNING – EU

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not obliged nor willing to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.


Användarvillkor för anslutna företag

Som auktoriserad affiliate (Affiliate) till “BELÂGE CARE SAS, ägare av Vernixa.com”, samtycker du till att följa villkoren i detta avtal (Avtal). Vänligen läs hela avtalet noggrant innan du registrerar dig och marknadsför “Vernixa.com” som en affiliate.

Ditt deltagande i programmet har som enda syfte att lagligt annonsera på vår webbplats för att få provision på medlemskap och produkter som köps av personer som hänvisas till “Vernixa.com” via din egen webbplats eller personliga hänvisningar på olika kanaler och medier.

Genom att registrera dig för “BELÂGE CARE SAS” Affiliate Program (Program), anger du att du accepterar detta avtal och dess villkor.

Godkännande eller avvisande av ansökan

Vi förbehåller oss rätten att godkänna eller avslå ALLA ansökningar till affiliateprogrammet efter eget och absolut gottfinnande. Du har ingen rättslig möjlighet att vända dig till oss om din ansökan till affiliateprogrammet avslås.

Kommissioner

Provisionen betalas ut en gång i månaden. För att en Affiliate ska få provision måste det hänvisade kontot vara aktivt i minst 31 dagar.

Du kan inte värva dig själv och du kommer inte att få provision på dina egna konton.

Betalningar kommer endast att skickas för transaktioner som har slutförts framgångsrikt. Transaktioner som leder till chargebacks eller återbetalningar kommer inte att betalas.

En transaktion (kundorder) registreras först efter utgången av den lagstadgade retur-/återbetalningsperiod som gäller i köparens hemland, plus 72 timmar.

Avbokning

Din ansökan som medlemsföretag och din status i programmet kan avbrytas eller avslutas av något av följande skäl:

 • Olämplig reklam (falska påståenden, vilseledande hyperlänkar etc.).
 • Spamming (massutskick av e-post, masspublicering i nyhetsgrupper etc.).
 • Annonsering på webbplatser som innehåller eller främjar olaglig verksamhet.
 • Underlåtenhet att uppge affiliateförhållandet för någon kampanj kvalificeras som ett stöd enligt befintliga riktlinjer och förordningar från Federal Trade Commission och alla tillämpliga delstatliga lagar.
 • Intrång i immateriella rättigheter. “BELÂGE CARE SAS” förbehåller sig rätten att kräva licensavtal från dem som använder varumärken som tillhör “BELÂGE CARE SAS” för att skydda våra immateriella rättigheter.
 • Erbjud rabatter, kuponger eller andra former av kick-backs som utlovas från din affiliate-kommission som ett incitament. Det är dock tillåtet att lägga till bonusar eller gruppera andra produkter med “BELÂGE CARE SAS”-produkter.
 • Självreferenser, bedrägliga transaktioner, misstänkt bedrägeri.
 • Utöver ovanstående förbehåller sig “BELÂGE CARE SAS” rätten att avsluta ett Affiliate-konto när som helst, för brott mot detta Avtal eller utan orsak.

Affiliate-länkar

Du kan använda grafiska länkar och textlänkar både på din webbplats och i dina e-postmeddelanden. Du kan också annonsera om webbplatsen “Vernixa.com” i radannonser online och offline, tidskrifter och dagstidningar.

Du kan använda den grafik och text som vi tillhandahåller eller skapa din egen så länge som den anses lämplig enligt de allmänna villkoren och inte strider mot vad som anges i avsnittet om uppsägning.

Webbplatser för kuponger och erbjudanden

“Vernixa.com erbjuder ibland kuponger till utvalda affiliates, nyhetsbrevsprenumeranter och klubbmedlemmar. Om du inte är förhandsgodkänd/tilldelad en märkeskupong har du inte rätt att marknadsföra kupongen. Här är de villkor som gäller för alla affiliates som överväger att marknadsföra våra produkter i samband med ett erbjudande eller en kupong:

 • Dotterbolag får inte använda vilseledande text på affiliate-länkar, knappar eller bilder för att antyda att något utöver de erbjudanden som för närvarande är licensierade till det specifika dotterbolaget är tillgängligt.
 • Affiliates får inte bjuda på Vernixa-kuponger, Vernixa-rabatter eller andra fraser där kuponger är tillgängliga.
 • Dotterbolag får inte skapa popup-fönster, popunders, iframes, ramar eller andra synliga eller osynliga åtgärder som placerar affiliate-cookies om inte användaren har uttryckt ett klart och tydligt intresse för att aktivera en specifik besparing genom att klicka på en länk, knapp eller bild som är tydligt markerad för den specifika kupongen eller erbjudandet. Din länk måste skicka besökaren till handlarens webbplats.
 • Användaren måste kunna se informationen och detaljerna om kupongen/erbjudandet/besparingen innan en affiliate-cookie sätts (dvs. “klicka här för att se kuponger och öppna ett fönster på handlarens webbplats” är INTE tillåtet).
 • Affiliate-webbplatser får inte ha “Klicka för (eller för att se) erbjudande/kupong” eller någon variant, när det inte finns några kuponger eller erbjudanden tillgängliga, och klicket öppnar handlarens webbplats eller sätter en cookie. Affiliates med sådan text på handlarens landningssida kommer omedelbart att tas bort från programmet.

Pay Per Click (PPC) policy

PPC-auktioner är INTE tillåtna utan föregående skriftligt tillstånd.

Ansvar

“BELÂGE CARE SAS” ansvarar inte för indirekta eller oförutsedda skador (förlorade intäkter, provisioner) på grund av misslyckad spårning av affiliates, förlust av databasfiler eller något resultat av avsikter att skada programmet och/eller vår(a) webbplats(er).

Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier om programmet och/eller de medlemskap eller produkter som säljs av “BELÂGE CARE SAS”. Vi garanterar inte att driften av Programmet och/eller vår(a) webbplats(er) kommer att vara felfri och vi ansvarar inte för eventuella avbrott eller fel.

Avtalets löptid

Detta avtal börjar gälla när du antas till programmet och upphör när ditt Affiliate-konto avslutas.

Villkoren i detta avtal kan när som helst ändras av oss. Om någon ändring av villkoren i detta avtal är oacceptabel för dig, är ditt enda val att avsluta ditt Affiliate-konto. Om du fortsätter att delta i programmet innebär det att du godkänner eventuella ändringar.

Kompensation

Dotterbolaget ska ersätta och hålla “BELÂGE CARE SAS” och dess dotterbolag och filialer, tjänstemän, direktörer, anställda, licensgivare, efterträdare och uppdragsgivare, inklusive de som licensierats eller godkänts av “BELÂGE CARE SAS” för att överföra och distribuera material skadelösa, från alla och alla skulder, skador, böter, domar, anspråk, kostnader, förluster och utgifter (inklusive rimliga juridiska avgifter och kostnader) som uppstår till följd av eller i samband med anspråk som hävdas i samband med detta avtal på grund av Affiliate’s försumlighet, felaktig framställning, underlåtenhet att avslöja eller avsiktlig felaktig uppförande.

Effektiva elektroniska signaturer

Avtalet är ett elektroniskt kontrakt som fastställer de juridiskt bindande villkoren för ditt deltagande i affiliate-programmet “BELÂGE CARE SAS”. Du anger att du accepterar detta avtal och alla villkor som ingår eller hänvisas till i detta avtal genom att slutföra ansökningsprocessen för “BELÂGE CARE SAS”. Denna åtgärd skapar en elektronisk signatur som har samma rättsliga kraft och verkan som en handskriven signatur.

Vilka är vi?

Vi har skapat den perfekta rutinen för rengöring och återfuktning av babyhud.

Våra produkter är:

 • Tillverkad i Frankrike 🇫🇷
 • 100% ingredienser av naturligt ursprung 🌱
 • Godkänd av barnläkare och hudläkare
 • Testad under pediatrisk och dermatologisk övervakning
 • Lämplig från födseln
 • För känslig, torr och atopisk hud
 • Formulerad av Prof. Dr. Nabila Belhaj (doktorsexamen)
 • Kompatibel med graviditet och amning
 • Tillverkad med vår patenterade aktiva ingrediens, Lipidic V®.

Kundrecensioner

RO** Ch*********
RO** Ch*********
Vernixa Hydra Tvätt
Read More
Jag använder Hydra Lavant varje dag för att tvätta min fyraåriga dotter: det känns som en riktig vårdprodukt när du applicerar den, med ett delikat skum, en produkt som sköljs av lätt och lämnar en märkbar skyddande film. Även efter torkning är huden smidig och mjukgörande. Min dotter känner inte längre av någon spänning, inte ens under vintermånaderna. Själv använder jag den för att ta bort sminket i duschen. Den är superskonsam mot ansiktet och tar bort sminkrester utan att vara hård. Äntligen en rengöring där varje ingrediens har ett mervärde och som verkligen respekterar ömtålig hud!
Dj****** C
Dj****** C
Vernixa Hydra Cream
Read More
Min hud är bättre omhändertagen För någon som försummat hudvård var Vernixa en uppenbarelse. Den lätta appliceringen har förenklat min rutin och gör att min hud känns välvårdad och strålande.
Lo****
Lo****
Vernixa Hydra Cream
Read More
Eftersom jag har extremt känslig hud är jag normalt mycket ovillig att använda dem. Men Vernixa-krämen har förändrat allt detta! Dess naturliga sammansättning lugnade min hud utan att orsaka irritation.

Våra produkter

Show Filters

Vi levererar över hela världen*.

* Villkor gäller. Se vår sida om leveranspolicy.

vernixa-paris_global_delivery_worldwide_shipping_best_skincare

Mitt konto

Logga in

Registrera

Logga in

Registrera