Fraud Blocker

Generelle vilkår og betingelser for salg og brug

Dette websted drives af BELÂGE CARE SAS, 910 808 328 R.C.S. Paris. På hele webstedet bruger vi udtrykkene “vi”, “os” og “vores” til at henvise til BELÂGE CARE. Dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige via det, tilbydes af BELÂGE CARE til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser indeholdt heri.

Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os deltager du i vores “service” og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“vilkår og betingelser”, “brugsbetingelser”), herunder de vilkår, betingelser og politikker, der henvises til og/eller er hyperlink til her. Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder, men ikke begrænset til, personer, der er besøgende, leverandører, kunder, handlende og/eller indholdsleverandører.


Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du går ind på og bruger vores hjemmeside. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, kan du muligvis ikke få adgang til webstedet eller bruge dets tjenester. Hvis disse brugsbetingelser betragtes som et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til dem.

Hvert nyt værktøj eller hver ny funktion, der tilføjes til denne butik, er også underlagt brugsbetingelserne. Du kan til enhver tid se den seneste version af brugsbetingelserne på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre sådanne opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side fra tid til anden for at se, om der er foretaget ændringer. Hvis du fortsætter med at få adgang til eller bruge webstedet, efter at disse ændringer er blevet offentliggjort, accepterer du dem.

ARTIKEL 1 – BETINGELSER FOR BRUG AF ONLINEBUTIKKEN

Ved at acceptere disse brugsbetingelser erklærer du, at du har nået eller overskredet myndighedsalderen i din region, provins eller stat, og at du har givet os tilladelse til at lade enhver mindreårig, der er afhængig af dig, bruge dette websted.

Du må ikke på nogen måde bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål eller overtræde nogen love i din jurisdiktion, når du bruger tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret).

Du må ikke overføre orme, vira eller anden kode af destruktiv karakter.

Brud på eller overtrædelse af nogen af vilkårene vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

ARTIKEL 2 – GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte at betjene nogen når som helst og af hvilken som helst grund.

Du forstår, at dit indhold (med undtagelse af kreditkortoplysninger) kan overføres uden kryptering, og at dette omfatter (a) transmissioner over flere netværk, og (b) ændringer, der foretages for at overholde og tilpasse sig de tekniske krav til tilsluttende netværk eller enheder. Dine kreditkortoplysninger er altid krypterede, når de overføres via netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, nogen brug af eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem tjenesten leveres, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og skal ikke begrænse eller påvirke disse betingelser på nogen måde.

ARTIKEL 3 – OPLYSNINGERNES NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET

Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Indholdet på dette websted er kun til generel information og bør ikke bruges som eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere større, mere nøjagtige, mere komplette eller mere aktuelle informationskilder. Hvis du stoler på indholdet på dette websted, gør du det på egen risiko.

Dette websted kan indeholde visse historiske data. Historiske data er pr. definition ikke aktuelle og er kun til referenceformål. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på dette websted til enhver tid, men vi er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de oplysninger, det indeholder. Du anerkender, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

ARTIKEL 4 – ÆNDRINGER AF SERVICE OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til at ændre eller afslutte tjenesten (eller dele heraf) til enhver tid uden varsel.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen prisændring eller for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)

Nogle produkter eller tjenester er muligvis kun tilgængelige online via hjemmesiden. Mængden af disse produkter eller tjenester kan være begrænset, og returnering eller ombytning er underlagt vores returpolitik.

Vi har bestræbt os på at gengive farverne og billederne af produkterne i butikken så nøjagtigt som muligt. Vi kan dog ikke garantere nøjagtigheden af farvevisningen på din computerskærm.
Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en given person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi forbeholder os ret til at udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser og priser kan ændres til enhver tid, uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at indstille salget af et produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om produkter eller tjenester på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt ved lov.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af de produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, du køber eller får, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.

ARTIKEL 6 – NØJAGTIGHED AF FAKTURERING OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du afgiver til os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de mængder, der købes pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller på den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte dig ved hjælp af den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse eller det telefonnummer, der blev angivet på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som efter vores mening ser ud til at være afgivet af handlende, forhandlere eller distributører.
Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

For mere information, se venligst vores returpolitik.

ARTIKEL 7 – VALGFRIE VÆRKTØJER

Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi ikke overvåger, kontrollerer eller administrerer.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til disse værktøjer “som de er” og “som de forefindes”, uden garanti, repræsentation eller betingelse af nogen art og uden godkendelse. Vi kan ikke holdes ansvarlige for noget, der måtte opstå som følge af eller være relateret til din brug af valgfrie tredjepartsværktøjer.

Enhver brug af de valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker helt efter eget skøn og på egen risiko. Derudover er det dit ansvar at finde ud af, under hvilke betingelser disse værktøjer leveres af den eller de pågældende tredjepartsleverandører, og at acceptere disse betingelser.

Vi kan også tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via hjemmesiden i fremtiden (herunder lancering af nye værktøjer og ressourcer). Disse nye tjenester og/eller funktioner vil også være underlagt disse brugsbetingelser.

ARTIKEL 8 – TREDJEPARTSLINKS

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde elementer fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette websted kan omdirigere dig til tredjepartswebsteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke forpligtet til at undersøge eller vurdere deres indhold eller nøjagtighed, og vi garanterer eller påtager os intet ansvar for indholdet eller websteder eller andet indhold, produkter eller tjenester fra tredjepartskilder.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der er knyttet til disse tredjepartswebsteder. Læs venligst disse tredjeparters politikker og praksisser omhyggeligt, og sørg for, at du forstår dem, før du indgår i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål om tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparterne selv.

ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDLÆG

Hvis du på vores anmodning indsender specifikt indhold (f.eks. som en del af din deltagelse i konkurrencer), eller hvis du uden anmodning fra os sender kreative idéer, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, med posten eller på anden måde (samlet kaldet “feedback”), giver du os ret til, til enhver tid og uden begrænsning, at ændre, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og bruge enhver feedback, du sender til os, i ethvert medie overhovedet. Vi er ikke og skal ikke være forpligtet til (1) at opretholde fortroligheden af eventuelle kommentarer; (2) at kompensere nogen person for eventuelle kommentarer; eller (3) at svare på eventuelle kommentarer.

Vi kan, men er ikke forpligtet til, at fjerne indhold og konti med indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt, eller som krænker en parts intellektuelle ejendom eller disse brugsvilkår.


Du accepterer, at dine kommentarer ikke på nogen måde må krænke tredjeparters rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer desuden, at dine kommentarer ikke må indeholde ulovligt, krænkende eller uanstændigt materiale eller computervirus eller anden skadelig software, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller et relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en, du ikke er, eller forsøge at vildlede os eller tredjeparter med hensyn til kommentarernes oprindelse. Du er selv ansvarlig for alle dine kommentarer og for, at de er korrekte. Vi påtager os intet ansvar for kommentarer, der er indsendt af dig eller en tredjepart.

ARTIKEL 10 – PERSONLIGE OPLYSNINGER

Overførslen af dine personlige oplysninger til vores butik er reguleret af vores privatlivspolitik. Klik her for at se vores privatlivspolitik.

ARTIKEL 11 – FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Fra tid til anden kan vores websted eller tjenesten indeholde oplysninger, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i forbindelse med beskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, leveringstider og produkttilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger på tjenesten eller et relateret websted er unøjagtige til enhver tid uden varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).

Vi er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger på tjenesten eller et relateret websted, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov. Ingen specifik opdaterings- eller ajourføringsdato, der anvendes på tjenesten eller et relateret websted, skal defineres som tegn på, at alle oplysninger, der tilbydes i tjenesten eller på et relateret websted, er blevet ændret eller opdateret.

ARTIKEL 12 – FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over de andre forbud, der er beskrevet i brugsbetingelserne, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold:
(a) til ulovlige formål ; (b) at tilskynde tredjeparter til at udføre ulovlige handlinger eller til at deltage i dem ; (c) at overtræde nogen lokal forskrift eller nogen international, føderal, provinsiel eller statslig regulering, regel eller lov; (d) at krænke eller overtræde vores eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, såre, ærekrænke, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere nogen på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnisk oprindelse, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at afgive falske eller vildledende oplysninger ;
(g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges til at kompromittere funktionaliteten eller driften af tjenesten eller ethvert relateret websted eller andre websteder eller internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spamme, phishe, kapre et domæne, afpresse oplysninger, browse, udforske eller scanne internettet; (j) til uanstændige eller umoralske formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsforanstaltninger for tjenesten eller ethvert relateret websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af tjenesten eller ethvert relateret websted for at overtræde de forbudte brugsbetingelser.

ARTIKEL 13 – UDELUKKELSE AF GARANTIER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, sikker, rettidig eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved at bruge tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan trække tjenesten tilbage på ubestemt tid eller annullere den til enhver tid uden varsel.


Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via tjenesten, leveres (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os) “som den er” og “som tilgængelig” til din brug uden nogen repræsentation, garanti eller betingelse af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed eller salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.


BELÂGE CARE, vores direktører, ledere, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere og licensgivere er under ingen omstændigheder ansvarlige for skader, tab, krav eller direkte, indirekte, tilfældige, straffende, særlige eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, indtægter, besparelser eller data, udskiftningsomkostninger eller andre lignende skader, uanset om det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), strengt ansvar eller andet, der opstår som følge af din brug af tjenesten eller enhver tjeneste eller produkt, der bruger tjenesten, eller ethvert andet krav på nogen måde forbundet med din brug af tjenesten eller ethvert produkt, herunder men ikke begrænset til eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold, eller ethvert tab eller skade overhovedet, der opstår som følge af din brug af tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er offentliggjort, overført eller på anden måde gjort tilgængelig via tjenesten, selvom du er blevet informeret om muligheden for sådanne krav.


Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, vil vores ansvar i disse stater eller jurisdiktioner være begrænset til det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven.

ARTIKEL 14 – KOMPENSATION

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde BELÂGE CARE og vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse brugsbetingelser eller de dokumenter, de henviser til, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

ARTIKEL 15 – ADSKILLELSE

Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår viser sig at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i det omfang, loven tillader det, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at kunne adskilles fra disse brugsvilkår, uden at en sådan afgørelse påvirker gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende bestemmelser.

ARTIKEL 16 – OPSIGELSE

De forpligtelser og ansvar, som parterne har påtaget sig før opsigelsesdatoen, skal i alle henseender overleve opsigelsen af denne aftale.

Disse brugsbetingelser forbliver i kraft, medmindre og indtil de opsiges af dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse brugsvilkår ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du holder op med at bruge vores websted.
Hvis vi efter eget skøn konstaterer eller har mistanke om, at du ikke overholder eller har undladt at overholde et vilkår eller en bestemmelse i disse brugsbetingelser, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel. Du vil derefter forblive ansvarlig for alle skyldige beløb til og med datoen for opsigelse, som et resultat af, at vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller nogen del af dem).

ARTIKEL 17 – HELE AFTALEN

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsvilkår, udgør det ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse brugsbetingelser eller andre politikker eller driftsregler, som vi har lagt ud på dette websted eller i forbindelse med tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af tjenesten. De erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, meddelelser og forslag, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, uden begrænsning, enhver tidligere version af vilkårene for brug).
Enhver tvetydighed med hensyn til fortolkningen af disse brugsbetingelser skal ikke fortolkes til skade for den part, der udarbejder dem.

ARTIKEL 18 – GÆLDENDE LOV

Disse vilkår for brug og eventuelle separate aftaler, hvorved vi giver dig tjenesterne, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Frankrig.

ARTIKEL 19 – ÆNDRINGER AF BRUGSBETINGELSERNE

Du kan til enhver tid se den seneste version af brugsbetingelserne på denne side.

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre sådanne opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside fra tid til anden for ændringer. Din fortsatte adgang til eller brug af vores websted og tjenesten efter udstationering af ændringer i disse brugsbetingelser udgør din accept af disse ændringer.

ARTIKEL 20 – KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål vedrørende brugsbetingelserne skal sendes til os via vores kontaktformular

ARTIKEL 21 – TVISTBILÆGGELSE – EU

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not obliged nor willing to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.


Vilkår for brug for affiliates

Som autoriseret partner (partner) til “BELÂGE CARE SAS, ejer af Vernixa.com”, accepterer du at overholde vilkårene og betingelserne i denne aftale (aftale). Læs hele aftalen omhyggeligt, før du registrerer dig og promoverer “Vernixa.com” som affiliate.

Din deltagelse i programmet har udelukkende til formål at reklamere lovligt for vores hjemmeside for at modtage provision på medlemskaber og produkter købt af personer, der er henvist til “Vernixa.com” af din egen hjemmeside eller personlige henvisninger på forskellige kanaler og medier.

Ved at tilmelde dig “BELÂGE CARE SAS”-affiliateprogrammet (programmet) tilkendegiver du, at du accepterer denne aftale og dens vilkår og betingelser.

Godkendelse eller afvisning af indsendelsen

Vi forbeholder os ret til at godkende eller afvise enhver ansøgning til affiliate-programmet efter eget skøn. Du har ingen juridisk mulighed for at gøre indsigelse mod os, hvis vi afviser din ansøgning til affiliateprogrammet.

Kommissioner

Provisionen udbetales en gang om måneden. For at en affiliate kan modtage provision, skal den henviste konto være aktiv i mindst 31 dage.

Du kan ikke henvise dig selv, og du får ikke provision på dine egne konti.

Betalinger vil kun blive sendt for transaktioner, der er gennemført med succes. Transaktioner, der resulterer i tilbageførsler eller tilbagebetalinger, vil ikke blive betalt.

En transaktion (kundeordre) registreres først efter udløbet af den lovpligtige retur-/refusionsfrist, der gælder i købers bopælsland, plus 72 timer.

Annullering

Din ansøgning som affiliate og din status i programmet kan blive suspenderet eller ophævet af en af følgende årsager:

 • Upassende reklame (falske udsagn, vildledende hyperlinks osv.).
 • Spamming (masseudsendelse af e-mails, masseudgivelse på nyhedsgrupper osv.)
 • Reklame på websteder, der indeholder eller fremmer ulovlige aktiviteter.
 • Manglende oplysning om affiliate-forholdet for enhver kampagne kvalificerer sig som en godkendelse i henhold til eksisterende retningslinjer og regler fra Federal Trade Commission og eventuelle gældende statslige love.
 • Krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. “BELÂGE CARE SAS” forbeholder sig ret til at kræve licensaftaler fra dem, der bruger BELÂGE CARE SAS’ varemærker, for at beskytte vores intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Tilbyd rabatter, kuponer eller andre former for kick-backs, der er lovet fra din affiliate-provision, som et incitament. Det er dog tilladt at tilføje bonusser eller gruppere andre produkter med “BELÂGE CARE SAS”-produkter.
 • Selvhenvisninger, svigagtige transaktioner, mistanke om svindel med tilknyttede virksomheder.
 • Ud over ovenstående forbeholder “BELÂGE CARE SAS” sig ret til at opsige enhver affiliate-konto til enhver tid, for enhver overtrædelse af denne aftale eller uden grund.

Affilierede links

Du kan bruge grafiske links og tekstlinks både på din hjemmeside og i dine e-mails. Du kan også reklamere for “Vernixa.com”-webstedet i online- og offline-rubrikannoncer, magasiner og aviser.

Du kan bruge den grafik og tekst, vi leverer, eller du kan skabe din egen, så længe de anses for at være passende i henhold til vilkårene og betingelserne og ikke er i strid med afsnittet om opsigelse.

Kuponer og tilbudssider

“Vernixa.com tilbyder lejlighedsvis kuponer til udvalgte samarbejdspartnere, nyhedsbrevsabonnenter og klubmedlemmer. Hvis du ikke er forhåndsgodkendt/tildelt en mærkevarekupon, er du ikke autoriseret til at promovere kuponen. Her er de vilkår, der gælder for enhver affiliate, der overvejer at promovere vores produkter i forbindelse med et tilbud eller en kupon:

 • Affiliates må ikke bruge vildledende tekst på affiliate-links, knapper eller billeder for at antyde, at noget ud over de tilbud, der i øjeblikket er licenseret til den specifikke affiliate, er tilgængeligt.
 • Affiliates må ikke byde på Vernixa-kuponer, Vernixa-rabatter eller andre sætninger, der involverer tilgængelige kuponer.
 • Affiliates må ikke generere pop-ups, pop-unders, iframes, frames eller andre synlige eller usynlige handlinger, der placerer affiliate-cookies, medmindre brugeren har udtrykt en klar og eksplicit interesse i at aktivere en bestemt besparelse ved at klikke på et link, en knap eller et billede, der er tydeligt markeret for den pågældende kupon eller deal. Dit link skal sende den besøgende til webshoppens hjemmeside.
 • Brugeren skal kunne se oplysningerne om kuponen/tilbuddet/besparelsen og detaljerne, før der sættes en affiliate-cookie (dvs. “klik her for at se kuponer og åbne et vindue på forhandlerens websted” er IKKE tilladt).
 • Affiliatesider kan ikke have “Klik for (eller for at se) tilbud/kupon” eller nogen variation, når der ikke er nogen tilgængelige kuponer eller tilbud, og klikket åbner forhandlerens side eller sætter en cookie. Affiliates med en sådan tekst på webshoppens landingsside vil blive fjernet fra programmet med det samme.

Politik for betaling pr. klik (PPC)

PPC-auktioner er IKKE tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Ansvarlighed

“BELÂGE CARE SAS” er ikke ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader (tab af indtægter, provisioner) på grund af fejl i affiliate-sporing, tab af databasefiler eller ethvert resultat af intentioner om at skade programmet og/eller vores hjemmeside(r).

Vi giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for programmet og/eller de medlemskaber eller produkter, der sælges af “BELÂGE CARE SAS”. Vi garanterer ikke, at driften af programmet og/eller vores hjemmeside(r) vil være fejlfri, og vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle afbrydelser eller fejl.

Aftalens varighed

Denne aftales løbetid begynder ved din accept af programmet og slutter, når din affiliate-konto opsiges.

Vilkårene og betingelserne i denne aftale kan til enhver tid ændres af os. Hvis en ændring af vilkårene og betingelserne i denne aftale er uacceptabel for dig, er dit eneste valg at opsige din affiliate-konto. Din fortsatte deltagelse i programmet vil udgøre din accept af eventuelle ændringer.

Kompensation

Affiliate skal skadesløsholde “BELÂGE CARE SAS” og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber, ledere, direktører, medarbejdere, licensgivere, efterfølgere og overdragelser, herunder dem, der har licens eller tilladelse fra “BELÂGE CARE SAS” til at overføre og distribuere materialer, fra alle forpligtelser, skader, bøder, domme, krav, omkostninger, tab og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger), der opstår som følge af eller i forbindelse med eventuelle krav, der hævdes i forbindelse med denne aftale på grund af tilknyttet virksomheds uagtsomhed, vildledende fremstilling, manglende afsløring eller forsætlig forseelse.

Effektive elektroniske signaturer

Aftalen er en elektronisk kontrakt, der fastlægger de juridisk bindende vilkår for din deltagelse i “BELÂGE CARE SAS”-affiliateprogrammet. Du tilkendegiver din accept af denne aftale og alle vilkår og betingelser, der er indeholdt i eller henvises til i denne aftale, ved at gennemføre ansøgningsprocessen for “BELÂGE CARE SAS”. Denne handling skaber en elektronisk signatur, som har samme juridiske kraft og virkning som en håndskrevet underskrift.

Hvem er vi?

Vi har skabt den perfekte rutine til at rense og fugte babyhud.

Vores produkter er:

 • Fremstillet i Frankrig 🇫🇷
 • 100 % ingredienser af naturlig oprindelse 🌱.
 • Godkendt af børnelæger og dermatologer
 • Testet under pædiatrisk og dermatologisk overvågning
 • Velegnet fra fødslen
 • Til følsom, tør og atopisk hud
 • Formuleret af Prof. Dr. Nabila Belhaj (ph.d.)
 • Kompatibel med graviditet og amning
 • Fremstillet med vores patenterede aktive ingrediens, Lipidic V®.

Kundeanmeldelser

RO** Ch*********
RO** Ch*********
Vernixa Hydra Wash
Read More
Jeg bruger Hydra Lavant hver dag til at vaske min fireårige datter: Det føles som et rigtigt plejeprodukt, når man påfører det, med en delikat skum, et produkt, der skylles let af og efterlader en mærkbar beskyttende film. Selv efter tørring er huden smidig og blødgørende. Min datter føler ikke længere nogen stramhed, selv ikke i vintermånederne. Selv bruger jeg den til at fjerne min makeup under bruseren. Den er superskånsom mod ansigtet og fjerner makeuprester uden at være hård. Endelig en rens, hvor alle ingredienser har en merværdi, og som virkelig respekterer skrøbelig hud!
Dj****** C
Dj****** C
Vernixa Hydra Cream
Read More
Min hud er bedre plejet Vernixa var en åbenbaring for mig, som forsømte hudpleje. Den lette påføring har forenklet min rutine, så min hud føles mere velplejet og strålende.
Lo****
Lo****
Vernixa Hydra Cream
Read More
Som en person med ekstremt følsom hud er jeg normalt meget tilbageholdende med at bruge dem. Men Vernixa-cremen har ændret alt det! Dens naturlige sammensætning beroligede min hud uden at forårsage irritation.

Vores produkter

Show Filters

Vi leverer til hele verden*.

* Betingelser gælder. Se vores side om forsendelsespolitik.

vernixa-paris_global_delivery_worldwide_shipping_best_skincare

Min konto

Log ind

Opret en kundekonto

Log ind

Opret en kundekonto