Fraud Blocker

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door BELÂGE CARE SAS, 910 808 328 R.C.S. Parijs. Overal op de site gebruiken we de termen “wij”, “ons” en “onze” om te verwijzen naar BELÂGE CARE. Deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die via deze website beschikbaar zijn, wordt u, de gebruiker, aangeboden door BELÂGE CARE op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”), inclusief de voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar wordt verwezen en/of die via hyperlinks zijn gekoppeld aan deze site. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot personen die bezoekers, leveranciers, klanten, verkopers en/of contentproviders zijn.


Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent en gebruikt. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt, hebt u mogelijk geen toegang tot de website of kunt u geen gebruik maken van de diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding hiervan uitdrukkelijk beperkt.

Elke nieuwe tool of functie die aan deze shop wordt toegevoegd, valt ook onder de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door de website te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze wijzigingen zijn gepubliceerd, accepteert u deze wijzigingen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOP

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarigen die van u afhankelijk zijn, deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten op geen enkele wijze gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of wetten overtreden in uw rechtsgebied wanneer u de service gebruikt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren aan wie dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder encryptie kan worden overgedragen en dat dit het volgende omvat (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Je creditcardgegevens worden altijd versleuteld wanneer ze via het netwerk worden verzonden.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, enig gebruik van of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden op geen enkele wijze.

ARTIKEL 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie op deze site onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder uitgebreidere, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en dienen alleen ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op deze site bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site in de gaten te houden.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor prijswijzigingen of voor wijzigingen, opschorting of onderbreking van de Service.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en hun retournering of omruiling is strikt onderworpen aan ons Retourbeleid.

We hebben geprobeerd de kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter de nauwkeurigheid van de kleurweergave op uw computerscherm niet garanderen.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We behouden ons het recht voor om dit recht van geval tot geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zullen voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of op dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die naar onze mening lijken te zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.
Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet bewaken, controleren of beheren.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang tot deze tools bieden op een “as is” en “as available” basis, zonder garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor iets dat kan voortvloeien uit of verband kan houden met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om te informeren naar de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de betreffende externe leverancier(s) en om deze voorwaarden te accepteren.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (waaronder de lancering van nieuwe tools en hulpmiddelen). Op deze nieuwe diensten en/of functionaliteiten zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Service kunnen elementen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid ervan te onderzoeken of te beoordelen, noch garanderen of aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie gekoppeld aan deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derden zelf.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of als u, zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post of anderszins verstuurt (gezamenlijk “Feedback” genoemd), verleent u ons het recht om op elk gewenst moment en zonder beperking alle Feedback die u naar ons stuurt te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en te gebruiken in welke media dan ook. We zijn niet en zullen niet worden verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren; (2) om personen te compenseren voor geleverde opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen Inhoud en Accounts met Inhoud waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, verwijderen, maar zijn hiertoe niet verplicht.


U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele wijze inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal of computervirussen of andere kwaadaardige software bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of ons of derden proberen te misleiden wat betreft de herkomst van opmerkingen. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die je maakt en voor de nauwkeurigheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor commentaren die door u of door derden worden geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van je persoonlijke gegevens naar onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te raadplegen.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan onze site of de Service informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid van producten. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op de Service of een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien wettelijk vereist. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Service of een gerelateerde website wordt toegepast, zal worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die in de Service of op een gerelateerde website wordt aangeboden, is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor illegale doeleinden ; (b) derden aan te zetten tot het plegen van onwettige handelingen of tot deelname daaraan ; (c) plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels of wetten overtreden; (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, zwart te maken, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken ;
(g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website of andere websites of het internet in gevaar te brengen; (h) persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren ; (i) om te spammen, te phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, op het web te surfen, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of onzedelijke doeleinden, of (k) veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een gerelateerde site, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van de Verboden gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of beweren niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, veilig, tijdig of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

Je gaat ermee akkoord dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.


U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd op een “as is” en “as available” basis voor uw gebruik zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.


In geen geval zullen BELÂGE CARE, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of enige dienst of product met behulp van de Service, of enige andere claim op enige wijze verband houdend met uw gebruik van de Service of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade op welke wijze dan ook voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims.


Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid in die staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 – SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in BELÂGE CARE en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover de wet dit toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat een dergelijke vaststelling invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als wij naar eigen goeddunken vaststellen of vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of niet hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, als gevolg waarvan wij u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) kunnen weigeren.

ARTIKEL 17 – GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden of andere beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site zijn geplaatst of betrekking hebben op de Service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Deze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u de Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van onze website en de Service na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via ons contactformulier

ARTIKEL 21 – GESCHILLENBESLECHTING – EU

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

The european commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which is accessible at https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not obliged nor willing to participate in dispute settlement proceedings before a consumer arbitration board.


Gebruiksvoorwaarden voor Affiliates

Als geautoriseerde affiliate (Affiliate) van “BELÂGE CARE SAS, eigenaar van Vernixa.com”, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst (Overeenkomst). Lees de volledige overeenkomst zorgvuldig door voordat u “Vernixa.com” registreert en promoot als Affiliate.

Uw deelname aan het Programma is uitsluitend bedoeld om legaal reclame te maken voor onze website om commissie te ontvangen op lidmaatschappen en producten die worden gekocht door personen die naar “Vernixa.com” zijn verwezen door uw eigen website of persoonlijke verwijzingen op verschillende kanalen en media.

Door u in te schrijven voor het “BELÂGE CARE SAS” Affiliate Programma (Programma), geeft u aan dat u akkoord gaat met deze overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden.

Goedkeuring of afwijzing van de inzending

We behouden ons het recht voor om ELKE aanvraag voor het Affiliate Programma goed te keuren of af te wijzen, naar ons eigen en absolute oordeel. U hebt geen wettelijk verhaal tegen ons voor de afwijzing van uw aanvraag voor het Affiliate Programma.

Commissies

Commissies worden één keer per maand betaald. Om als Affiliate commissie te ontvangen, moet de doorverwezen account minimaal 31 dagen actief blijven.

Je kunt jezelf niet doorverwijzen en je ontvangt geen commissie op je eigen accounts.

Betalingen worden alleen verzonden voor transacties die met succes zijn voltooid. Transacties die resulteren in terugboekingen of terugbetalingen worden niet uitbetaald.

Een transactie (bestelling van een klant) wordt pas geregistreerd na het verstrijken van de wettelijke retour-/terugbetalingstermijn die van toepassing is in het land waar de koper woont, plus 72 uur.

Annulering

Je aanmelding als affiliate en je status in het Programma kunnen worden opgeschort of beëindigd om een van de volgende redenen:

 • Ongepaste reclame (valse verklaringen, misleidende hyperlinks, enz.).
 • Spammen (massaal e-mailen, massaal publiceren op nieuwsgroepen, enz.)
 • Adverteren op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
 • Het niet bekendmaken van de affiliate relatie voor een promotie geldt als een goedkeuring onder de bestaande richtlijnen en voorschriften van de Federal Trade Commission en alle toepasselijke staatswetten.
 • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. “BELÂGE CARE SAS” behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die de handelsmerken van BELÂGE CARE SAS” gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Bied als stimulans kortingen, coupons of andere vormen van kick-backs aan die worden beloofd van je affiliate commissie. Het toevoegen van bonussen of het groeperen van andere producten met “BELÂGE CARE SAS” producten is echter wel aanvaardbaar.
 • Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties, vermoedelijke partnerfraude.
 • In aanvulling op het bovenstaande behoudt “BELÂGE CARE SAS” zich het recht voor om een Affiliaterekening op elk gewenst moment te beëindigen wegens schending van deze Overeenkomst of zonder opgaaf van reden.

Affiliate links

Je kunt grafische en tekstlinks gebruiken op je website en in je e-mails. Je kunt de “Vernixa.com”-site ook adverteren in online en offline rubrieksadvertenties, tijdschriften en kranten.

U mag de afbeeldingen en tekst die wij leveren gebruiken of u mag uw eigen afbeeldingen en tekst maken zolang deze geschikt worden geacht onder de Voorwaarden en niet in strijd zijn met de voorwaarden zoals uiteengezet in het gedeelte Beëindiging.

Sites met kortingsbonnen en aanbiedingen

“Vernixa.com biedt af en toe coupons aan geselecteerde filialen, nieuwsbriefabonnees en clubleden. Als u niet vooraf bent goedgekeurd / een merkcoupon toegewezen hebt gekregen, dan bent u niet gemachtigd om de coupon te promoten. Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op elke affiliate die overweegt onze producten te promoten in verband met een deal of coupon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate-links, -knoppen of -afbeeldingen om te suggereren dat er iets naast de deals beschikbaar is waarvoor de specifieke affiliate momenteel een licentie heeft.
 • Affiliates mogen niet bieden op Vernixa Coupons, Vernixa Kortingen of andere zinnen waarbij coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere zichtbare of onzichtbare acties genereren die affiliate cookies plaatsen, tenzij de gebruiker duidelijk en expliciet interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door te klikken op een link, knop of afbeelding die duidelijk gemarkeerd is voor die specifieke coupon of deal. Je link moet de bezoeker naar de site van de verkoper sturen.
 • De gebruiker moet de coupon/deal/spaarinformatie en details kunnen zien voordat een affiliate cookie wordt ingesteld (d.w.z. “klik hier om coupons te bekijken en een venster te openen op de site van de verkoper” is NIET toegestaan).
 • Affiliatesites mogen geen “Klik voor (of om te zien) Deal/Coupon” of een variatie daarop hebben als er geen coupons of deals beschikbaar zijn en de klik de site van de verkoper opent of een cookie plaatst. Affiliates met een dergelijke tekst op de landingspagina van de merchant worden onmiddellijk uit het programma verwijderd.

Pay Per Click (PPC) beleid

PPC veilingen zijn NIET toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

“BELÂGE CARE SAS” is niet aansprakelijk voor indirecte of incidentele schade (verlies van inkomsten, commissies) als gevolg van storingen in de tracking van affiliates, verlies van databasebestanden of enig gevolg van intenties om het Programma en/of onze website(s) te schaden.

Wij geven geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie over het Programma en/of de lidmaatschappen of producten die worden verkocht door “BELÂGE CARE SAS”. Wij garanderen niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of fouten.

Duur van de overeenkomst

De termijn van deze Overeenkomst gaat in op het moment dat u wordt geaccepteerd voor het Programma en eindigt op het moment dat uw Affiliaterekening wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen door ons te allen tijde worden gewijzigd. Indien een wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw Affiliaterekening te beëindigen. Als u aan het Programma blijft deelnemen, aanvaardt u alle wijzigingen.

Compensatie

De Affiliate zal “BELÂGE CARE SAS” en zijn gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door “BELÂGE CARE SAS” zijn gelicentieerd of geautoriseerd om materialen te verzenden en te distribueren, vrijwaren en schadeloos stellen, van alle aansprakelijkheden, schade, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met claims die in verband met deze Overeenkomst worden ingediend als gevolg van nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, verzuim om bekend te maken of opzettelijk wangedrag van de Filiaalhouder.

Effectieve elektronische handtekeningen

De Overeenkomst is een elektronisch contract dat de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het “BELÂGE CARE SAS” affiliate programma uiteenzet. U geeft aan dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst en alle voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen door het aanvraagproces voor “BELÂGE CARE SAS” in te vullen. Deze handeling creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht heeft als een handgeschreven handtekening.

Wie zijn wij?

Wij hebben de perfecte routine ontwikkeld voor het reinigen en hydrateren van de babyhuid.

Onze producten zijn:

 • Made in France 🇫🇷
 • 100% ingrediënten van natuurlijke oorsprong 🌱
 • Goedgekeurd door kinderartsen en dermatologen
 • Getest onder pediatrisch en dermatologisch toezicht
 • Geschikt vanaf de geboorte
 • Voor de gevoelige, droge, atopische huid
 • Samengesteld door Prof. dr. Nabila Belhaj (Ph.D)
 • Geschikt voor zwangerschap en borstvoeding
 • Gemaakt met ons gepatenteerde actieve ingrediënt, Lipidic V®.

Beoordelingen van klanten

RO** Ch*********
RO** Ch*********
Vernixa Hydra Wash
Read More
Ik gebruik Hydra Lavant elke dag om mijn vierjarige dochter te wassen: het voelt aan als een echt verzorgingsproduct wanneer je het aanbrengt, met een fijn schuim, een product dat gemakkelijk afspoelt en een merkbaar beschermend laagje achterlaat. Zelfs na het drogen is de huid soepel en verzachtend. Mijn dochter voelt geen benauwdheid meer, zelfs niet tijdens de wintermaanden. Ik gebruik het om mijn make-up onder de douche te verwijderen. Het is superzacht voor het gezicht en verwijdert make-upresten zonder hard te zijn. Eindelijk een cleanser waarvan elk ingrediënt toegevoegde waarde heeft en die de kwetsbare huid echt respecteert!
Dj****** C
Dj****** C
Vernixa Hydra Crème
Read More
Mijn huid wordt beter verzorgd Als iemand die huidverzorging verwaarloosde, was Vernixa een openbaring. De lichte applicatie heeft mijn routine vereenvoudigd, waardoor mijn huid beter verzorgd en stralend aanvoelt.
Lo****
Lo****
Vernixa Hydra Crème
Read More
Als iemand met een extreem gevoelige huid gebruik ik ze normaal gesproken niet graag. Maar de Vernixa crème heeft dat allemaal veranderd! De natuurlijke samenstelling kalmeerde mijn huid zonder irritatie te veroorzaken.

Onze producten

Show Filters

We leveren wereldwijd*.

* Voorwaarden zijn van toepassing. Zie onze pagina Verzendbeleid.

vernixa-paris_global_delivery_worldwide_shipping_best_skincare

Mijn account

Inloggen

Registreren

Inloggen

Registreren